Problem with starting of SIMATIC S7-PLCSIM v13 and solution

Hello, guys.

In this article I want to tell you about a problem I encountered , and my solution.Probably there are a few different solutions, but I will tell you about mine.

It’s about SIMATIC S7-PLCSIM v.13 software, with SIMATIC S7-1200 1212CAC/DC/RLY hardware.

When I try to start PLCSIM v.13 SP1,with TIA PORTAL on Windows 7 64 bits, I get the following error message:

Fig 1. Error message 

Also when I try to go in Simulation Mode on Tia portal, there was also an error message: Тhe totally integrated automation portal has encountered a problem and needs to close
First, I try to follow the instructions, shown in the error message. I put the disc in the PC and start the repair. Unfortunately, it was useless ,and I tried another  method.. the working method.

SOLUTION:1.    Go to Updates for PLCSIM V13 SP1  and download the update.2.    Download both files:a.     SIMATIC_S7_PLCSIM_V13_SP1_Upd1.exe (2.5 MB)b.     SIMATIC_S7_PLCSIM_V13_SP1_Upd1.001 (370.6 MB)3.    IMPORTANT: Download the both files in one directory.4.    Execute SIMATIC_S7_PLCSIM_V13_SP1_Upd1.exe   5.    Follow the instructions

If you have any questions about the article, or with the Mitsubishi robots at all, please don’t hesitate to write me an email.

Управление на асинхронен двигател посредством G120 и S7-1200 на фирма Siemens

Статията е свързана със един проблем който разреших по време на дипломното ми проектиране. Той се появи когато проектирах частта свързана със вентилация, и по-конкретно управление на вентилатора. Под управление се разбира старт-стоп и продължителност на вентилиране. След като успях да “разреша проблема” реших, че може би разяснение в една кратка статия би спестила главоболия и време на колеги които също като мен са в началото на своята работа със продуктите на Siemens, и програмирането на PLC като цяло.
Като за начало да уточня със какво точно работя. Това е софтуера на фирма Siemens – TIA Portal 13(Totally Integrated Automation). Той е удобен за работа, и съчетава в себе си функционалности свързани не само със програмирането на PLC-то, но и със интеграцията между устройствата, определяне методите на комуникация, йерархичната структура на системата както и много други неща. Инвертор G120c PN 4.7, както и контролер S7-1200.  

Като за начало ще присъединим инвертора към системата,а това става по следния начин:1.От менюто “Hardware catalog” избираме модела инвертор с който разполагаме(за целите на проекта: SINAMICS G120c PN 4.7). Чрез drag and drop го добавяме в “Devices and networks”.2.Свързваме контролера и инвертора. Избираме Profinet комуникация за текущия проект.3.Кликва се с десен бутон на създадената връзка и от контекстното меню се избира „Assign device“.Когато връзката между устройствата е установена, трябва да ъплоуднем конфигурацията на PLC-то.

Фиг.1 Конфигурирана връзка между S7-1200 и G120c
За да се уверим, че комуникацията работи коректно, от главното меню на TIA портал избираме “Device and Networks”, където ни е предоставена опция за “Flash” на което и да е от периферните устройства. След това трябва да добавим така наречената стандартна телеграма. Тя се използва за циклична комуникация между контролера и инвертора. В случая зa най-подходяща е избрана “Standard Telegram 1, PZD-2/2”. Тя е подходяща по редица причини. 

                Фиг 2. Структура на Standard Telegram 1, PZD-2/2               

ПараметърОписание
STWControl Word
ZSWStatus Word
NSOLL_ASpeed setpoint 16 bit
NIST_ASpeed actual value 16 bit

Таблица 1. Описание на Standard Telegram 1, PZD-2/2
Както се вижда на фиг.2 тази телеграмa има сравнително проста структура. Имаме по една 16 битова дума, съответно контролна и статусна с които можем да манипулираме, и съответно следим състоянието на инвертора. Също така имаме по една 16 битова дума за заданието по скорост, и сътоветно такава с която да четем реалната скорост.

Телегратама се избира по следния начин:1.В “Device view” , избираме от „Hardware catalog“ -> „Submodules“ сътоветно Standard Telegram 1, PZD-2/2.2. Чрез drag and drop я поставяме в “Device overview”.

Фиг.3 Добавяне на станратната телеграма към проекта.
След като всичко по настроиките е готово, следва да се напише програмата която ще управлява двигателя. Ще използваме езика за програмиране Ladder. Освен стандартните ключове, ще използваме и няколко функционални блока. Те са ни нужни за да можем да пишем или съответно четем информацията за инвертора. За писане се използват DPWR_DAT и съответно Move. За четене DPRD_DAT. 

Фиг. 4 Старт на трансфера посредством избраната телеграма
Използваме блока DPWR_DAT за да определим първо коя ще ни е контроната дума(STW). Също така със тази функция задаваме канала по който ще бъдат прехвърляни думите, а именно телеграмата „Standard Telegram 1, PZD-2/2“. 
Точно в обратната посока работи DPWR_DAT. Тя служи за четене на дума от инверотора към PLC-то.Трансфера на думата трябва да следва логиката заложена в Таблица 2.За пишем и презаписваме нужните ни стойности във думата с която ще работим, ползваме библиотечната функция “Move”. Първо се подава дума в която 0 бит да бъде със стойност 0. След това се подава същата дума със стойност на нулевия бит 1. Това поставя инвертора в режим “Ready”, тоест имаме направена идентификация и при стойност 1, на бит ноомер 3, двигателя ще се развърти. 

Таблица 2. Структора на контролната дума по битове
В конкретния случай първата контролна дума която ще бъде записана е „047E“. След това следвайки логиката, пишем новата дума която е „047F”. В Таблица 3, са показани думите във бинарен формат, където ясно се виждат кои са активираните битове при двете думи. В случая става дума само за пускане и спиране на двигателя, но това е една много малка част от възможностите на инвертора.

HexadecimalBinary
047E0000 0100 0111 1110
047F0000 0100 0111 1111

Таблица 3. Контролните думи в HEX и BIN формат
Освен да пуснем двигателя, трябва и да зададем скорост на въртене. Нея ще я зададем, като подадем на следващата поредна дума скороста която искаме.

Фиг5. Програмна реализация за Start-Stop алгоритъм

Това е решението което аз успях да реализирам. Готов съм да отговря на всякакви въпроси, както и да прочета критика. Всяка градивна дискусия би била полезна за всички четящи темата.

Проблем при стартиране на SIMATIC S7-PLCSIM v13

Здравейте, колеги. В текущата статия искам да споделя един проблем, и съответно решението му, на който аз се натъкнах. Той е свързан със SIMATIC S7-PLCSIM v.13. Преди да опиша какъв точно е проблемът искам да кажа, че ползвам SIMATIC S7-1200 с процесор 1212CAC/DC/RLY.

Когато се опитах да стартирам PLCSIM v.13 SP1 с TIA PORTAL v.13 SP1 на Windows 7, който е 64-битов, получих следното обезпокояващо съобщение показано на Фиг.1. Също така, при опит за стартиране на симулация през TIA PORTAL v13 поlучавах следното съобщение за грешка
“Тhe totally integrated automation portal has encountered a problem and needs to close”

Фиг.1 Грешка при стартиране на SIMATIC S7-PLCSIM v.13
Направих това, което пише, а именно да поправя инсталацията. За съжаление това не свърши никаква работа. След това направих малко проучване и установих, че трябва да имам направен ъпдейт.
Ъптдейта може да намерите на следния линк ->Updates for PLCSIM V13 SP1
ВАЖНО! – Задължително двата файла SIMATIC_S7_PLCSIM_V13_SP1_Upd1.exe и
SIMATIC_S7_PLCSIM_V13_SP1_Upd1.001  трябва да ги свалите в една и съща папка(директория). След това стартирате .ехе файла и следвате инструкциите. След като приключи с ъпдейтването PLC SIM V13 тръгна без проблем, както е показано на фиг.2

Фиг.2 Начален енгран PLC SIM V13

В бъдеще имам намерение да качвам разяснения по всички проблеми, с които съм се сблъсквал, съответно и техните решения. Така надявам се допринасям с частица към развитието на българското Siemens комюнити.