Свързване към Mitsubishi робот посредством TCP/IP протокол

Свързване към Mitsubishi робот, ще бъде първата от редица статии свързан със индустриалните манипулатори на фирма Mitsubishi.
Преди да обяснявам за каквито и да е настройки или да покажа примери свързани със програмирането на самите роботи, ще започна със една въвеждаща статия за това как да направим комуникация със робота.
Като първа и най-важна стъпка е да намерим какъв е IP адреса на конкретния робот. Това може да стане като използвамеTeaching box-а.
За R56TB:При пускане на ТB, влизаме в Menu -> Parameter – > Edit( както е показано на фиг.1) .Въвеждаме “NETIP“, след това натискаме “Read”. Този параметър ще ни изведе IP адреса на робота.

За R32TB:При пускане на TB, натискаме EXE, от менюто избираме „3.PARAM“ там пишем “NETIP”, натискаме “EXE” бутона и ни се извежда на монитора IP адреса на робота.

След като вече имаме IP-то, трябва да отворим RT ToolBox2.За да създаден нов проект избираем от главното меню Workspace-> New.Пишем съответните имена.В менюто Edit Project първо трябва да изберем типа на контролера, тоест дали е Q или D тип.След това избираме метод за комуникация. За директно свързване към робота избираме TCP/IP.

След като изберем типа на комуникация избираме “Detail”, където попълваме IP-то на робота.След това „ОК“, в другото контекстно меню пак „ОК“ и вече всички настройки са готови.Остава само да отиде в менюто „Offline” което се намира в най-горното контекстно меню и да да изберем „Online”.

Ако имате някакви проблеми, не се колебайте да ги напишете във коментарите или направо да ми пуснете имейл, ще ви отговоря във възможно най-кратък срок.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *